24 januari 2024 verslag wijkplatform bijeenkomst Ossenkoppelerhoek, Beeklust & Groeneveld

 

De avond wordt gehouden in de gemeenschapsruimte van de appartementencomplexen Beekrede en Beekzicht.

 

 

 

 

Hans Roordink, voorzitter van de activiteitencommissie van Beekrede en Beekzicht, opent de bijeenkomst en heet iedereen van harte welkom. 

 

Dan is het woord aan de voorzitter van het Wijkplatform Ossenkoppelerhoek, Beeklust en Groeneveld Johan de Ruiter

Hij wenst iedereen een goed en gezond 2024 en bedankt Hans Roordink voor het mogelijk maken van deze avond. De wijkavonden worden niet meer in het wijkcentrum De Driehoek gehouden maar op diverse locaties in de wijk zoals deze. Dit om meer mensen proberen te bereiken en meer bekendheid te geven aan het Wijkplatform. Het Wijkplatform probeert dit jaar om in samenwerking met de Sesamacademie te zoeken naar mogelijkheden om zich meer kenbaar te maken in de wijk.

 

Verslag vorige wijkavond van 18 oktober 2023: geen op- of aanmerkingen. Het verslag wordt met dank aan de notulist goedgekeurd.

 

Fietsenproject: aangezien er 1 fiets dusdanige gebreken vertoont dat hij vervangen moet worden is de vraag: Wie heeft nog een oude fiets over of weet er 1 te staan? Reacties graag naar de secretaris van het Wijkplatform. Hij zal het aan de juiste personen doorgeven.

 

 

Dan is het woord aan Tjarda Rodijk, bestuurslid van het Wijkplatform.

Zij en Helma Weinreder (medebestuurslid) willen graag weten wat er leeft in de wijk. Daarvoor hebben zij een spel bedacht met vragenkaarten en dobbelstenen. De vragen hebben allemaal betrekking op de wijk en onze stad.

 

 

 

 

Hiervoor werd geruime tijd uitgetrokken. Het spel werd erg leuk en leerzaam gevonden. De uitkomsten van dit spel vindt u aan het eind van dit verslag.

De resultaten zullen door het bestuur van het Wijkplatform nader worden bestudeerd en waar kan opgepakt worden. Tijdens de volgende wijkavond op 22 mei a.s. wordt hier nader op teruggekomen.

 

 

Na het spel neemt Johan de Ruiter weer het woord. 

Vraag: hoe is deze avond bevallen? 

De algemene mening is: zeer goed. Men heeft dit erg leuk gevonden. 

Een algemene opmerking die veel werd gehoord was de wens om terugkeer van het Rembrandtfiësta. Dit wordt erg gemist. De reden dat dit feest is opgeheven is te weinig financiële middelen en gebrek aan vrijwilligers.

Opmerking Nico van Vliet: Het Rembrandtfiësta moest zonodig stadsbreed worden. En daar ging het mis. In de voorgaande jaren, toen het alleen voor de wijk was, liep het goed.

 

Oproep: kent u mensen die wat voor de wijk willen doen en vrijwilliger willen worden? 

Geef uw naam en telefoonnummer of emailadres dan aub door aan de secretaris.

 

Werkgroep Verkeer en Milieu: er is geen nieuws te melden. Gert Bak, verkeersdeskundige van de gemeente, is nog met een aantal zaken bezig.

 

Website: er wordt op het ogenblik druk gewerkt aan een nieuwe website.

Zodra deze klaar is en online gaat, krijgt u hiervan bericht.

 

Johan de Ruiter bedankt iedereen voor de aanwezigheid en de inbreng. Met name de activiteitencommissie van Beekrede/Beekzicht wordt bedankt voor het gebruik van deze mooie ruimte en de goede verzorging en de gastvrijheid.

 

 

 

Uitkomsten kaartjesspel

 • Wat vind je het mooiste aan de wijk/buurt?
 • De stadsboerderij met theehuis
 • Het winkelcentrum
 • De basisscholen
 • Het Beeklustpark
 • De Rembrandtlaan
 • De sportvelden
 • Een gemengde wijk
 • Het wijkplatform

Wat is je favoriete plek in de wijk/buurt?

Beekrede en Beekzicht (alleen vermeld door bewoners van deze complexen)

 

 

Wat zou je samen met je buurt willen doen?

 • Een soort van (onderling?) alarmsysteem ontwikkelen. Ook hier onze buitenlandse buren bij betrekken
 • Een buurtfeest organiseren
 • Een jongerensoos oprichten
 • Een ouderensoos oprichten

Waaraan heb je behoefte in de wijk?

 • Terugkeer van het Rembrandtfiësta in een of andere vorm
 • Meer blauw op straat (er wordt wel gewerkt aan een digitale wijkagent die de overbelasting van de wijkagenten moet opvangen en hun werkvergemakkelijken)
 • Meer en beter contact met mensen uit andere culturen
 • Minder verharding in de samenleving maar ook in de wijk
 • Meer activiteiten in Beekrede waar ook mensen van buitenaf welkom zijn
 • Cursus reanimatie geven of demonstratie hiervan, eventueel samen met de plaatsing van een AED (AED wordt aan gewerkt volgens Hans Roordink)
 • Fietstochten organiseren, zoals aantal jaren geleden
 • Uitje organiseren, bv rondvaart vanuit de haven
 • Papieren wijkkrant, zoals vroeger de Veurbode

Wat vind je een nadeel van of in de wijk?

 • De verkeersproblematiek, vooral tijdens de aanvangs- en eindtijden van deScholen en in de Ledeboerslaan, Beeklustlaan en de zebrapaden en dan met name het zebrapad voor de Titus Brandsmahof
 • Onveilig gevoel bij Beeklustpark en omgeving, de speeltuin als hangplek en veel loslopende honden
 • Ondanks de drempels wordt er nog erg hard gereden (lampjes kapot?)
 • Verlichting op de galerij (appartementencomplex) niet altijd aan.
 • Overlast van fietsers die overal tussendoor vliegen en vaak zonder verlichting
 • Veel straatafval en slecht onderhoud van het openbaar groen
 • Weinig contact met mensen uit andere culturen

Waarom ben je hier en wat verwacht je?

 • Horen wat er gebeurt in de buurt en in Almelo
 • Observeren en contacten opdoen

Wat zou je tegenhouden om deel te nemen aan het wijkplatform?

 • Tijd
 • Verantwoordelijkheid

Je wilt een buurtactiviteit en geld speelt geen rol

 • Een barbecue
 • Een muziekfeest
 • Rembrandtfiësta

Waarover ben je tevreden

 • De bewoners van Beekrede en Beekzicht zijn erg tevreden over hun woonsituatie. Het samenwonen in Beekrede en Beekzicht is erg harmonieus

Wat zou je doen als je burgemeester van de stad zou zijn?

 • Meer groen behouden in de wijk
 • Veranderen knallen in de wijk
 • Meer begrip voor elkaar tonen
 • Ouderen koppelen aan jongeren bv met boodschappen
 • Meer contact met mensen uit andere culturen
 • Speeltuintje in de buurt, heel belangrijk voor de toekomst
 • Meer organiseren voor jongeren
 • Plaats in de wijk waar onder begeleiding van ouderen spelletjes worden gedaan (bv computerspelletjes)
 • Iets regelen voor daklozen
 • Boa’s meer vrijheid geven om op te treden
 • Gratis openbaar vervoer
 • Strooien bij gladheid, vooral rond de appartementencomplexen
 • Fietspaden opknappen, zijn in slechte staat (gevaarlijk voor rolstoel en rollator)