BESTUURSLID, WERKGROEP MILIEU EN VERKEER/ WEBSITE- en FACEBOOK-PAGINA BEHEER HELMA WEINREDER

Hallo ik ben Helma en ben sinds 1984 woonachtig in de Ossenkoppelerhoek. 

Sinds 2012 was ik bestuurslid van de wijkkrant de Veurbode, die helaas inmiddels is opgeheven. 

Tevens ben ik sinds 2012 bestuurslid van het WPF en heb de facebook- en webpagina onder mijn beheer. Sinds 2022 ben ik ook bestuurslid van de werkgroep verkeer en millieu.